Visa berättelser FUSION AV SAKROILIAKALEDEN

Verkliga liv. Verklig skillnad.

Bäst lämpade att berätta för dig om sakroiliakaledfusion är personer som fått behandlingen själva. Använd dessa berättelser som hjälp när du beslutar om Medtronics SI-fusionssystem Rialto™ är rätt för dig.

Nedanstående berättelser innehåller erfarenheter från personer som har SI-fusionssystemet Rialto. Medtronic bjöd in dem att öppet dela med sig av sina berättelser. Tänk på att erfarenheterna är unika för varje individ när du läser berättelserna.

TRISHS BERÄTTELSE

 ”Den sanna glädjen över att kunna vara fullständigt delaktig som mamma igen är ovärderlig ... det var inte bara en gåva till min man och mig, utan min son har fått tillbaka sin mamma.”

Trishs berättelse om SI-ledfusion. - (04:09)

Trishs resa till smärtlindring från dysfunktion i SI-leden.
Mer information (se mer) Se mindre

Dixies berättelse

”Två veckor efter operationen kunde jag gå drygt en och en halv kilometer! Jag kan röra mig och utföra hushållssysslor utan att varje steg gör extremt ont.” 

MARYS BERÄTTELSE

”Jag skulle rekommendera detta ingrepp åt alla som vill ha smärtlindring för SI-leden. Jag är så tacksam mot dr Rosenberg och Rialto-systemet!”

Denna berättelse speglar en persons erfarenhet av SI-fusionssystemet Rialto. Alla personer kommer inte att få samma resultat. Prata med din läkare om dina behandlingsalternativ. Några risker med SI-ledkirurgi innefattar ofullständig smärtlindring, skador på nervrötter, infektion och komplikationer med utrustningen. De flesta av dessa komplikationer kan behandlas när de upptäcks, men ibland krävs en längre inläggning på sjukhus eller återhämtningsperiod, extra läkemedel och ibland till och med ytterligare kirurgi.