Medicijnpomp bijvullen

Een van de belangrijkste zaken als u een medicijnpomp heeft, is zorgen dat de pomp niet volledig leegraakt en u zonder medicatie* komt te zitten. Om dit te voorkomen dient u al uw bijvulafspraken nauwkeurig na te komen.

Kom naar al uw bijvulafspraken

De pomp moet op tijd worden bijgevuld. Deze moet voldoende medicatie* bevatten voor een continue, effectieve behandeling.

Als u een bijvulafspraak mist, kan dit leiden tot:

  • verminderde of veranderde behandeling, wat ernstig letsel kan veroorzaken;
  • te weinig medicatie*, wat kan leiden tot ernstige ontwenningsverschijnselen;
  • schade aan de pomp, die vervolgens chirurgisch moet worden vervangen.

Meer: Tekenen van een te lage of te hoge dosis

Een bijvulafspraak

Bij elke bijvulafspraak zal een zorgprofessional de overgebleven medicatie* uit uw pomp verwijderen en de pomp bijvullen met behulp van een naald die door uw huid wordt ingebracht. Tijdens het bezoek zal een arts ook de werking en de programmeerinstellingen van de pomp controleren. Mogelijke problemen kunnen zo worden vastgesteld en opgelost.

Hoe vaak bijvullen?

De vervolgbezoeken kunnen één keer per week tot een paar keer per jaar worden ingepland. Wanneer de pomp wordt bijgevuld, hangt af van:

  • de hoeveelheid medicatie* die er in uw pomp zit;
  • de snelheid waarmee uw pomp medicatie* afgeeft;
  • het aantal dosisveranderingen die volgens uw behandelplan nodig zijn;
  • de concentratie van de medicatie* die u krijgt.

Uw arts plant de volgende bijvulafspraak in op basis van berekeningen met het programmeerapparaat. Als het voor u moeilijk is om naar uw bijvulafspraak te komen, vraag dan of de afspraak voor de zekerheid een week eerder gepland kan worden. Als u op reis gaat, neem dan contact op met uw arts om te laten controleren of uw pomp moet worden bijgevuld voordat u vertrekt.

afstandsbediening

Uw arts kan u ook een afstandsbediening (myPTM®-patiëntenprogrammeerapparaat) voor uw pomp geven. Hiermee heeft u een extra hulpmiddel om uw onvoorspelbare pijn te verlichten.

Informeer uw arts als u zich niet goed voelt, als u problemen heeft met de therapie of als u niet voldoende pijnverlichting ervaart. Uw arts of behandelend team kan de instellingen van uw pomp (en de eventuele afstandsbediening) hierop aanpassen.

breng uw pijn onder controle en de lach weer terug op uw gezicht brochure
 

DOWNLOAD HIER
implanteerbare medicijnpomp bij kankerpijn - patientenbrochure

Meer video's, brochures en handleidingen om te downloaden

MEER DOWNLOADS

* Wanneer we het hebben over pijnmedicatie via de pomp of gerichte (intrathecale) geneesmiddeltoediening, bedoelen we pijnmedicatie (bijvoorbeeld morfine of ziconotide) die wordt toegediend door een intrathecale medicijnpomp. Medtronic levert alleen de intrathecale medicijnpomp en de katheter; de intrathecale pijnmedicatie wordt geleverd door een extern bedrijf.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.