Alarmen van de medicijnpomp

Uw medicijnpomp laat een alarm horen als er een probleem is. De pomp moet dan mogelijk gevuld worden, er kan een pompstoring zijn opgetreden of de pomp moet worden vervangen. Er zijn twee verschillende alarmen. Zorg dat u weet wat elk alarm betekent, en wat u moet u doen als u het hoort.

Enkele piep: Alarm met lage prioriteit

Een enkele piep, die om het uur te horen is, klinkt wanneer de hoeveelheid medicatie* in de pomp laag wordt. Bel onmiddellijk uw arts en maak een afspraak om de medicatie bij te vullen. De enkele piep is ook te horen als uw pomp binnen 90 dagen moet worden vervangen. Neem dan contact op met uw arts.

Als u wilt weten hoe dit enkeltonige alarm klinkt, klik dan hieronder.

Tweetonige piep: Alarm met hoge prioriteit

Als u een tweetonig alarm hoort, neem dan direct contact op met uw arts.

Dit alarm klinkt als er geen medicijn meer wordt toegediend. De pomp is misschien leeg, moet vervangen worden of er is een ander probleem. Plotselinge stopzetting van de gerichte geneesmiddeltoediening* leidt tot ontwenningsverschijnselen van de gebruikte pijnmedicatie* en is een medisch noodgeval, dus kom onmiddellijk in actie.

Als u wilt weten hoe dit tweetonige alarm klinkt, klik dan hieronder.

Herkennen van de alarmtonen

  • De pompalarmen kunnen zachter klinken dan te horen zijn via uw computer.
  • Vraag uw arts tijdens een bijvulafspraak om deze twee alarmen te laten horen, zodat u weet hoe deze klinken.
  • Als u gehoorverlies heeft, vraag familieleden dan om ook alert te zijn op mogelijke alarmtonen, en laat uw arts weten dat u wellicht moeite heeft met het horen van de alarmen.
  • Als er een alarm geactiveerd wordt, dan zal dit herhaaldelijk klinken totdat het wordt uitgezet door middel van het artsenprogrammeerapparaat.
  • Uw arts kan het logboek van uw pomp raadplegen om te controleren of er alarmen zijn opgetreden.

breng uw pijn onder controle en de lach weer terug op uw gezicht brochure
 

DOWNLOAD HIER
implanteerbare medicijnpomp bij kankerpijn - patientenbrochure

Meer video's, brochures en handleidingen om te downloaden

MEER DOWNLOADS

* Wanneer we het hebben over pijnmedicatie via de pomp of gerichte (intrathecale) geneesmiddeltoediening, bedoelen we pijnmedicatie (bijvoorbeeld morfine of ziconotide) die wordt toegediend door een intrathecale medicijnpomp. Medtronic levert alleen de intrathecale medicijnpomp en de katheter; de intrathecale pijnmedicatie wordt geleverd door een extern bedrijf.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.