Opletten met BEPAALDE ACTIVITEITEN

Als u een implanteerbare medicijnpomp heeft, kunnen bepaalde activiteiten de pomp beschadigen of gevaarlijk voor u zijn. Volg altijd de instructies van uw arts op over wat u moet vermijden. Hieronder volgen enkele algemene instructies.

Buigen, draaien, springen of strekken

Vermijd plotselinge, extreme, herhaalde bewegingen zoals buigen, draaien, springen of strekken. Deze bewegingen kunnen het pompsysteem beschadigen, waardoor er een reparatie of een vervanging nodig kan zijn. Ze kunnen er ook voor zorgen dat de katheter los of verstopt raakt, of knikt waardoor de medicijnafgifte wordt gestopt. Dit kan ernstige symptomen veroorzaken doordat er geen pijnmedicatie* meer wordt afgegeven.

Andere medicatie en alcohol

Sommige middelen - zoals bijvoorbeeld opïoden (in vloeibare of tabletvorm, of via een pleister), alcohol, antidepressiva, verdovende middelen en middelen die allergische reacties onderdrukken (antihistaminica) - kunnen het depressie-effect van de door uw pomp afgegeven pijnmedicatie* versterken. Vraag uw arts voor informatie over hoe alcohol en/of de voorgeschreven medicatie uw rijgedrag kan/kunnen beïnvloeden.

Bubbelbaden, stoombaden, sauna, zonnebank

Vermijd deze met name als ze warmer zijn dan 39˚C. Als uw lichaam warmer wordt, neemt de stroomsnelheid van de pomp toe. U krijgt mogelijk teveel medicatie* toegediend, wat kan lijden tot ernstig letsel of soms tot overlijden.

Diepzeeduiken

Duik niet dieper dan 10 meter. Als u dieper gaat duiken kan dit de pomp beschadigen, en moet de pomp worden vervangen. Bespreek de invloed van hoge druk met uw arts voordat u gaat duiken. Als de druk toeneemt, neem de stroomsnelheid af. U kunt dan te weinig of geen medicatie* toegediend krijgen, wat kan lijden tot ernstig letsel of soms tot overlijden.

Beveiligingssystemen en metaaldetectoren

Beveiligingssystemen en metaaldetectoren beschadigen uw pomp niet, maar het metaal kan het alarm doen afgaan. Zorg er daarom voor dat u niet treuzelt bij of leunt op beveiligingssystemen in winkels of op het vliegveld. Als er toch een alarm afgaat, laat dan uw patiëntenpasje van Medtronic zien aan het beveiligingspersoneel.

Huishoudelijke apparaten

De meeste huishoudelijke apparaten, mits ze naar behoren werken en goed geaard zijn, hebben geen invloed op het pompsysteem.

breng uw pijn onder controle en de lach weer terug op uw gezicht brochure
 

DOWNLOAD HIER
implanteerbare medicijnpomp bij kankerpijn - patientenbrochure

Meer video's, brochures en handleidingen om te downloaden

MEER DOWNLOADS

* Wanneer we het hebben over pijnmedicatie via de pomp of gerichte (intrathecale) geneesmiddeltoediening, bedoelen we pijnmedicatie (bijvoorbeeld morfine of ziconotide) die wordt toegediend door een intrathecale medicijnpomp. Medtronic levert alleen de intrathecale medicijnpomp en de katheter; de intrathecale pijnmedicatie wordt geleverd door een extern bedrijf.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.