Opletten bij medische procedures

Neem altijd contact op met uw arts voordat u een medisch onderzoek, of medische of tandheelkundige ingreep ondergaat. Er kunnen voorzorgsmaatregelen of richtlijnen zijn die u vóór, tijdens of na de procedure moet volgen. Hier volgen enkele voorbeelden.

MRI-scan

Neem contact op met uw arts voordat u een MRI (beeldvorming met magnetische resonantie) ondergaat. U mag NIET in een scanner die een elektromagnetisch veld gebruikt dat hoger is dan 3 tesla.

De MRI-scanner zorgt ervoor dat uw pomp tijdelijk stopt met de afgifte van pijnmedicatie*. Er kan een alarmsignaal klinken. De pomp is zo ontworpen dat hij weer normaal gaat werken nadat u weg bent uit de MRI-omgeving. Uw arts moet de pomp na de MRI-scan controleren om te bevestigen dat hij weer is gestart en goed werkt.

De volgende medische procedures hebben doorgaans geen invloed op uw medicijnpomp:

  • CT-scan (ook wel CAT-scan of computertomografie genoemd)
  • Diagnostische echografie (zoals echografie van de halsslagaders, doppler-onderzoek)
    Let op: Om eventuele vervorming van de beelden te minimaliseren, moet de echokop (transducer) op vijftien centimeter afstand van de pomp worden gehouden.
  • Diagnostisch röntgenonderzoek of -doorlichting 
  • Elektrochirurgie
  • MEG (magneto-encefalografie), een techniek waarmee de hersenactiviteit gemeten met magnetische golven
  • PET-scan (positron-emissie-tomografie).

Radiofrequente (RF-) ablatie of microgolf-ablatie

De veiligheid van RF- of microgolf-ablatie is niet vastgesteld voor mensen met een geïmplanteerde medicijnpomp. Neem voor verdere richtlijnen contact op met uw behandelend arts.

Stralingstherapie

Krachtige stralingsbronnen zoals kobalt-60 of gammastraling mogen niet op de pomp worden gericht. Als u in de buurt van de pomp moet worden bestraald, moet de pomp met lood worden afgeschermd om stralingsschade aan de pomp te voorkomen. Medtronic raadt aan de pomp na blootstelling aan straling te laten controleren door uw behandeld arts of medisch team (met het daarvoor beschikbare artsenprogrammeerapparaat).

Hyperbare zuurstoftherapie

Bespreek de invloed van hoge druk met uw arts voordat u behandeling krijgt in een drukkamer (hyperbare ruimte). Drukkamers worden gebruikt om wonden te behandelen die niet genezen, bij botinfecties en beschadigd weefsel door bestraling. Onderga geen hyperbare zuurstoftherapie bij een druk boven 2,0 atmosfeer. Als de druk toeneemt, neemt de stroomsnelheid af. U kunt dan te weinig of geen pijnmedicatie* toegediend krijgen, waardoor de onderliggende symptomen kunnen terugkeren of ontwenningssymptomen kunnen optreden, of er kan een aanzienlijke of fatale onderdosis optreden. Om schade aan de pomp tot een minimum te beperken wanneer een hyperbare therapie noodzakelijk is, moet uw arts vóór de blootstelling aan de hyperbare omgeving de pomp volledig vullen en de huidige infuussnelheid ingesteld houden.

Raadpleeg uw arts voor meer informatie over het ondergaan van medische procedures met een medicijnpomp. Meer informatie vindt u ook in onze patiëntenbrochures en -handleidingen.

breng uw pijn onder controle en de lach weer terug op uw gezicht brochure
 

DOWNLOAD HIER
implanteerbare medicijnpomp bij kankerpijn - patientenbrochure

Meer video's, brochures en handleidingen om te downloaden

MEER DOWNLOADS

* Wanneer we het hebben over pijnmedicatie via de pomp of gerichte (intrathecale) geneesmiddeltoediening, bedoelen we pijnmedicatie (bijvoorbeeld morfine of ziconotide) die wordt toegediend door een intrathecale medicijnpomp. Medtronic levert alleen de intrathecale medicijnpomp en de katheter; de intrathecale pijnmedicatie wordt geleverd door een extern bedrijf.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.