TEKENEN VAN EEN TE LAGE OF TE HOGE DOSIS PIJNMEDICATIE* VIA DE POMP

Als u te veel pijnmedicatie* krijgt toegediend (via de pomp of in combinatie met medicatie in tabletvorm of pleisters), kunt u een overdosis krijgen. Dit kan leiden tot ernstige ademhalingsproblemen of mogelijk zelfs tot overlijden. Bij te weinig pijnmedicatie* kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Het is belangrijk dat u weet wanneer dit kan gebeuren en waar u op moet letten. Ook is het erg belangrijk dat u onmiddellijk contact opneemt met uw arts als u een van deze symptomen ervaart.

Gebruik van Morfine*1,2

Tekenen van een overdosis

Als u te veel morfine toegediend* krijgt, kunt u last krijgen van:

 • licht gevoel in het hoofd en duizeligheid, wat kan verergeren tot vermoeidheid, extreme sufheid en slaperigheid;
 • prikkelbaarheid, angstgevoelens;
 • zeer trage en oppervlakkige ademhaling (minder dan acht tot tien ademhalingen per minuut);
 • bewusteloosheid of niet meer wakker kunnen worden;
 • epileptische aanvallen.

Sommige andere geneesmiddelen in tabletvorm (zoals medicatie om angstgevoelens te onderdrukken of een betere slaap te bevorderen) kunnen ook ademhalingsproblemen veroorzaken. Breng uw arts op de hoogte van alle medicatie die u gebruikt, ook van medicatie waarvoor geen recept nodig is.

Het is belangrijk dat al uw gezinsleden weten dat er morfine* in uw pomp zit. Adviseer uw familieleden en vrienden om onmiddellijk 112 te bellen als u een/enkele van deze symptomen heeft. Een overdosis is ernstig en levensbedreigend, en hiervoor heeft u spoedeisende hulp nodig.

Wanneer kan een overdosis optreden

Wanneer u via het geïmplanteerde systeem morfine* krijgt toegediend, is de kans op een overdosis het grootst na:

 • toediening van de eerste dosis morfine* via de pomp;
 • incorrecte herprogrammering en/of bijvulling van de pomp;
 • operatieve ingreep om de pomp en/of katheter te vervangen of te repareren.

Wanneer de pomp geïmplanteerd is en u uw eerste medicatie* via de pomp krijgt toegediend, wordt u meestal gedurende minimaal 24 uur goed in de gaten gehouden. Deze controle kan uitgebreid worden tot enkele dagen waarbij de dagdosis van uw pomp langzaam verhoogd wordt. Wanneer de pomp wordt bijgevuld, de pomp en/of katheter operatief wordt/worden gerepareerd of vervangen, zal uw behandelend team ook extra alert zijn.

Zorg ervoor dat uw arts en apotheker op de hoogte zijn van alle medicijnen die u gebruikt naast de morfine* die u via de pomp krijgt toegediend, zoals medicijnen op recept en zonder voorschrift, vitaminen, kruidensupplementen en aanvullende opioïden (inclusief pillen en pleisters). Neem andere medicatie alleen in volgens de instructie van uw arts.

Tekenen van een te lage dosis

Als u te weinig medicatie* krijgt, kunt u ontwenningsverschijnselen krijgen, waaronder enkele of alle van de volgende symptomen:

 • toegenomen chronische pijn;
 • hoofdpijn;
 • rugpijn;
 • algeheel gevoel van ziek zijn;
 • angstgevoelens;
 • slapeloosheid;
 • uitdroging;
 • koorts;
 • spierpijn;
 • misselijkheid, braken, diarree;
 • zweten;
 • gapen.

Naast bovenstaande symptomen kunt u ook de volgende bijwerkingen ervaren: verstopping, buikkrampen, niet weten waar je bent (desoriëntatie), denken dat je dingen ziet of hoort (hallucinaties), huiduitslag (netelroos of galbulten), problemen met plassen, impotentie en jeuk.

Gebruik van ZICONOTIDE*

Meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van ziconotide* via de pomp3

 • Verwardheid
 • Duizeligheid
 • Wazig zicht
 • Hoofdpijn
 • Snel heen en weer bewegen van de ogen
 • Geheugenverlies
 • Braken
 • Misselijkheid
 • Algehele lichaamszwakte
 • Slaperigheid

Hoewel de SynchroMed II-pomp van Medtronic een alarm afgeeft als de medicatie* in de pomp bijna op is, moet u niet op dit alarm wachten voordat u de pomp laat bijvullen. Het is belangrijk dat u zich aan de geplande afspraken houdt zodat de pomp regelmatig wordt bijgevuld en u nooit zonder medicatie* komt te zitten.

Referenties

1

Morfine, Samenvatting van de productkenmerken, ingezien in april 2021

2

Kleinmann B et al. Intrathecal Opioid Therapy for Non-Malignant Chronic Pain: A Long-Term Perspective. Neuromodulation. 2017 Oct;20(7):719-726.

3

Ziconotide, Prialt Samenvatting van de productkenmerken, ingezien in april 2021

breng uw pijn onder controle en de lach weer terug op uw gezicht brochure
 

DOWNLOAD HIER
implanteerbare medicijnpomp bij kankerpijn - patientenbrochure

Meer video's, brochures en handleidingen om te downloaden

MEER DOWNLOADS

* Wanneer we het hebben over pijnmedicatie via de pomp of gerichte (intrathecale) geneesmiddeltoediening, bedoelen we pijnmedicatie (bijvoorbeeld morfine of ziconotide) die wordt toegediend door een intrathecale medicijnpomp. Medtronic levert alleen de intrathecale medicijnpomp en de katheter; de intrathecale pijnmedicatie wordt geleverd door een extern bedrijf.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.