Waar u op moet letten met een medicijnpomp

Als u een medicijnpomp (gerichte geneesmiddeltoediening) voor uw chronische kankerpijn heeft, zijn er diverse zaken waar u en uw verzorgers op moeten letten. U kunt zelf bijdragen aan een effectieve en veilige behandeling.

Kom alle  bijvulafspraken na

Het is erg belangrijk dat u naar de bijvulafspraken gaat zodat u niet zonder medicatie* komt te zitten. Wanneer de gerichte pijnmedicatietoediening* via de pomp plotseling wordt stopgezet, kan dit leiden tot ernstige medische problemen die, in zeldzame gevallen, fataal kunnen zijn. Tijdens de bijvulafspraak is het ook belangrijk dat uw arts kijkt naar eventuele problemen met het systeem en deze, indien die er zijn, oplost. Wat u moet weten over het bijvullen van de pomp.

Herken tekenen van onder- en overdosering

Het is erg belangrijk dat zowel u als uw verzorgers de tekenen van een te hoge, te lage of abrupte onderbreking van de gerichte pijnmedicatietoediening* kennen en weten wat ze inhouden. Ook is het erg belangrijk dat u onmiddellijk contact opneemt met uw arts als u een van deze symptomen ervaart. Weet dat wanneer de gerichte geneesmiddeltoediening plotseling wordt stopgezet, dit kan leiden tot ernstige medische problemen die, in zeldzame gevallen, fataal kunnen zijn. Wat u moet weten over de tekenen van een te lage of te hoge dosis.

Draag uw patiëntenpasje bij u

Na de implantatie krijgt u een patiëntenpasje (ID-kaart van uw medicijnpomp) van uw arts. Dit moet u altijd bij u dragen. Op dit pasje staan uw gegevens, die van uw arts en ziekenhuis en gegevens over uw geïmplanteerd systeem. Ook staan er contactgegevens op voor een noodgeval.

Alarmsignalen van de pomp herkennen

Er klinkt een alarmsignaal als er een probleem met de pomp is of als de pomp moet worden vervangen of met nieuwe pijnmedicatie* moet worden gevuld. Zorg dat u de twee alarmsignalen van uw pomp herkent en weet wat u moet doen als u een alarm hoort.

Wrijf niet over de pomp

Probeer zo min mogelijk door de huid heen aan de pomp of katheter te voelen. Als u dit wel doet, kan huiderosie ontstaan, de pomp kan beschadigd raken of de pomp kan verschuiven, waardoor hij niet meer kan worden bijgevuld. Bovendien kan de katheter knikken of losraken, waardoor weefsel mogelijk beschadigd raakt of de pijnmedicatietoediening* stopt, wat gevaarlijke symptomen van onthouding tot gevolg kan hebben. Er kan een operatie nodig zijn om de complicaties met de pomp of katheter op te lossen.

Bel uw arts als

  • u één van de tekenen van te veel, te weinig of helemaal geen pijnmedicatie* opmerkt;
  • u een pompalarm hoort;
  • u een medische of tandheelkundige ingreep moet ondergaan;
  • er veranderingen optreden in uw medicijngebruik;
  • u in het ziekenhuis wordt opgenomen;
  • uw pijn terugkeert;
  • u zich niet goed voelt of problemen heeft met uw therapie.

breng uw pijn onder controle en de lach weer terug op uw gezicht brochure
 

DOWNLOAD HIER
implanteerbare medicijnpomp bij kankerpijn - patientenbrochure

Meer video's, brochures en handleidingen om te downloaden

MEER DOWNLOADS

* Wanneer we het hebben over pijnmedicatie via de pomp of gerichte (intrathecale) geneesmiddeltoediening, bedoelen we pijnmedicatie (bijvoorbeeld morfine of ziconotide) die wordt toegediend door een intrathecale medicijnpomp. Medtronic levert alleen de intrathecale medicijnpomp en de katheter; de intrathecale pijnmedicatie wordt geleverd door een extern bedrijf.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.