Pompplaatsing en dosisinstelling

Intrathecale toediening van geneesmiddelen

Plaatsing van de pomp

Het plaatsen van de medicijnpomp neemt gewoonlijk één tot drie uur in beslag. De ingreep wordt vaak onder algehele narcose gedaan, maar soms kiest de neurochirurg of anesthesioloog-pijnspecialist voor een alternatieve verdoving.

De neurochirurg of anesthesioloog-pijnspecialist plaatst de pomp onder de huid in uw buik. Vervolgens wordt het ene uiteinde van de katheter ingebracht in de vloeistof rondom uw ruggenmerg, terwijl het andere uiteinde onder de huid wordt opgeschoven naar de plaats waar de pomp wordt ingebracht. De katheter wordt aangesloten op de medicijnpomp, met als eindresultaat een volledig geïmplanteerd systeem.

Afhankelijk van de voorkeur van uw arts en het ziekenhuisbeleid, wordt een kort verblijf in het ziekenhuis geadviseerd.

Tijdens uw herstel

Volg de instructies van uw arts met betrekking tot activiteiten die u mag uitvoeren, het nemen van aanvullende (pijn)medicatie en de wondverzorging.

Na de procedure kunnen uw operatiewonden gevoelig zijn en u ongemak bezorgen. Om de pijn door de operatie te verlichten en ter preventie van infecties, kan de arts medicijnen voorschrijven.

Bel onmiddellijk uw arts als u koorts krijgt of roodheid of zwelling opmerkt rond de wond. Zodra de wond is genezen is er geen speciale verzorging voor de incisieplaats meer nodig.

Uw arts kan u aanraden uw activiteiten gedurende de eerste zes tot acht weken na de procedure te beperken. Blijf, ook als u actiever wordt, de instructies van uw arts opvolgen wat betreft werk, seks, reizen, recreatie, hobby's en lichaamsbeweging.

Wat merkt u van de pomp?

De meeste mensen geven aan dat de pomp geen ongemak veroorzaakt of in de weg zit, en geen invloed heeft op hun bewegingen. Misschien vindt u losser zittende kleding comfortabeler. Afhankelijk van uw lichaam en de implantatieplek, ziet u niets van de pomp onder uw kleren.

Aanpassen van de dosering

Uw pomp wordt tijdens de implantatieprocedure gevuld met intrathecale pijnmedicatie* (bijvoorbeeld morfine of ziconotide). De behandeling begint zodra de medicatie* in het reservoir van de geïmplanteerde pomp door de katheter naar de vloeistof rond het ruggenmerg stroomt.

Vertel uw arts hoe u zich voelt, zodat hij/zij de dosering eventueel kan aanpassen. Het kan weken en zelfs maanden duren voordat de juiste dosis en het juiste programma voor u zijn ingesteld. Dit proces (dosistitratie) duurt een tijdje, omdat gerichte geneesmiddeltoediening* nu eenmaal maatwerk is.

Naarmate de dosis intrathecale pijnmedicatie* wordt verhoogd, zal de arts uw huidige pijnmedicatie zoveel mogelijk afbouwen, soms zelfs helemaal. De pomp vervangt dan uw huidige pijnmedicatie. Daarnaast zal uw arts bepalen of u nog steeds andere medicijnen moet gebruiken.

Mogelijke complicaties van de ingreep

Complicaties van de operatie kunnen zijn:

  • infectie;
  • hersenvliesontsteking (meningitis);
  • weglekken van ruggenmergvloeistof;
  • verlamming;
  • hoofdpijn;
  • zwelling;
  • bloeding;
  • blauwe plekken.

Medicijnbijwerkingen en symptomen van een te hoge/te lage dosis pijnmedicatie* via uw pomp

Zie Tekenen van een te hoge of te lage dosis pijnmedicatie* via de medicijnpomp.

Mogelijke complicaties met de pomp

Zodra het infusiesysteem geïmplanteerd is, kunnen er complicaties optreden die verband houden met het systeem. Zie Voordelen en risico's.

breng uw pijn onder controle en de lach weer terug op uw gezicht brochure
 

DOWNLOAD HIER
implanteerbare medicijnpomp bij kankerpijn - patientenbrochure

Meer video's, brochures en handleidingen om te downloaden

MEER DOWNLOADS

* Wanneer we het hebben over pijnmedicatie via de pomp of gerichte (intrathecale) geneesmiddeltoediening, bedoelen we pijnmedicatie (bijvoorbeeld morfine of ziconotide) die wordt toegediend door een intrathecale medicijnpomp. Medtronic levert alleen de intrathecale medicijnpomp en de katheter; de intrathecale pijnmedicatie wordt geleverd door een extern bedrijf.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.