Porträtt av en äldre kvinna klädd i lila på stranden

Mer information om hjärtmonitorering

Information till läkaren om ditt hjärta

Varför monitorera hjärtat?

Tack vare avancerad teknik kan läkaren inhämta information om ditt hjärta utan att du behöver göra avbrott i ditt liv. Kontinuerlig hjärtmonitorering är användbar för att upptäcka oregelbundna hjärtslag som inträffar sällan – i vissa fall känner personen inte ens av några symtom. Beroende på din situation, kan läkaren rekommendera hjärtmonitorering.

Hjärtmonitorering till stöd för en diagnos

Läkaren kanske misstänker att dina hälsoproblem, som oförklarlig svimning eller oförklarlig stroke, kan ha samband med hjärtat. Hjärtmonitorering används antingen för att identifiera eller utesluta en hjärtrytmrubbning och fastställa en lämplig behandling. Din läkare kan rekommendera kontinuerlig hjärtmonitorering för att lättare kunna ställa diagnos, t.ex. vid följande hälsoproblem:

Hjärtmonitorering för behandling av tillstånd

Förmaksflimmer är ett vanligt tillstånd som innebär att hjärtats övre rum slår mycket snabbt och oregelbundet. Om du har, eller läkaren misstänker, förmaksflimmer kan hjärtmonitorering rekommenderas för att fastställa hur ofta och hur länge episoderna uppträder. I vissa fall kan läkaren vilja bevaka hur effektivt olika behandlingar lyckas hålla ditt förmaksflimmer under kontroll.

Vilken typ av hjärtmonitoreringssystem är rätt för dig?

Det finns olika typer av hjärtmonitoreringssystem beroende på hur länge de kan användas och hur informationen samlas in. Vanliga typer av hjärtmonitoreringssystem omfattar:

Holter-monitor

Holter-monitorikon mot blå bakgrund

En Holter-monitor är en bärbar extern monitor med ledningar och elektroder som fästs på huden. Den mäter och registrerar hjärtaktivitet kontinuerligt under 1–2 dagar.

Apparat för händelseregistrering

Ikon för apparat för händelseregistrering mot marinblå bakgrund

En apparat för händelseregistrering är en registreringsenhet som bärs på kroppen i upp till 30 dagar. Den kräver vanligtvis aktivering genom att trycka på en knapp för att registrera hjärtats aktivitet.

Mobil hjärttelemetri

Ikon för mobil hjärttelemetri mot blå bakgrund

Mobil hjärttelemetri är en kroppsburen monitor som automatiskt detekterar, registrerar och överför data om onormala hjärtrytmer i upp till 30 dagar.

införbar hjärtmonitor (ICM)

Ikon för införbar hjärtmonitor mot grå bakgrund

En införbar hjärtmonitor är en liten enhet som placeras precis under huden och automatiskt detekterar och registrerar onormala hjärtrytmer i upp till 3 år.*

*Monitoreringens varaktighet kan variera beroende på inställningar och patient.

Är du redo att tala med din läkare om hjärtmonitorering?

Om du undrar hur avancerad kontinuerlig hjärtmonitorering skulle kunna underlätta besluten om din vård är det dags att tala med din läkare. Här är några frågor som du skulle kunna ställa:

  • Skulle kontinuerlig hjärtmonitorering under en längre tid ge ytterligare information om mitt hälsotillstånd?
  • Skulle informationen från kontinuerlig hjärtmonitorering hjälpa till att fastställa diagnosen för mitt tillstånd?
  • Hur länge behöver jag monitoreras för att få bästa möjliga information om mitt tillstånd?
  • Vilket system skulle passa för min livsstil och/eller mitt tillstånd?
  • Hur kan de här monitoreringsalternativen påverka mina vanliga aktiviteter, som att jobba, vara aktiv eller ta hand om mina barn eller barnbarn?
  • Hur ofta behöver jag komma in på mottagningsbesök medan jag monitoreras?
  • Finns det något annat jag kan göra för att skydda mig eller skaffa mer information om mitt tillstånd?

Det kan vara en bra idé att spara eller skriva ut de här frågorna och ta med dem till nästa läkarbesök.

Täcks hjärtmonitorn av din försäkring?

De flesta försäkringar täcker hjärtmonitorering vid tillstånd då detta är indicerat. Men om du har frågor om i vilken utsträckning din försäkring täcker hjärtmonitorering kan du ringa försäkringsbolaget och fråga.

Det är alltid bäst att inhämta godkännande innan man får ett system för kontinuerlig hjärtmonitorering.