VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION HJÄRTMONITORER

DEN INFÖRBARA HJÄRTMONITORN LINQ II

Den införbara hjärtmonitorn LINQ II™ är ett implanterbart, patientaktiverat och automatiskt aktiverat monitoreringssystem som registrerar subkutant EKG och är indicerat i följande fall:

  • patienter med kliniska syndrom eller situationer med ökad risk för hjärtarytmier
  • patienter som upplever övergående symtom såsom yrsel, hjärtklappning, synkope och smärta i bröstet, vilket kan tyda på en hjärtarytmi.

Enheten har inte testats specifikt för pediatrisk användning.

Möjliga risker förknippade med implantation av den införbara hjärtmonitorn LINQ II omfattar, men begränsas inte till, infektion vid införingsstället, migrering av enheten, erosion av enheten genom huden och/eller överkänslighet mot enhetens material. Tillbehör som finns tillgängliga för användning tillsammans med LINQ II kan drabbas av anslutnings- eller prestandaproblem. Se produktmanualerna för närmare information och felsökningsanvisningar. 

Den införbara hjärtmonitorn LINQ II förskrivs av läkaren och passar inte alla. Prata med din läkare för att se om den är rätt för dig. Din läkare ska förtydliga alla potentiella fördelar och risker för dig. Även om många patienter hjälps av denna produkt, är det möjligt att resultaten varierar.  För mer information ber vi dig kontakta Medtronic via BeConnected, 00800-266-632-82, svensktalande personal, måndag- fredag 9:00-17:00 eller besöka Medtronic-webbplatsen på medtronic.com.

DEN INFÖRBARA HJÄRTMONITORN REVEAL LINQ

Den införbara hjärtmonitorn Reveal LINQ™ är ett implanterbart, patientaktiverat och automatiskt aktiverat monitoreringssystem som registrerar subkutant EKG och är indicerat i följande fall:

  • patienter med kliniska syndrom eller situationer med ökad risk för hjärtarytmier
  • patienter som upplever övergående symtom såsom yrsel, hjärtklappning, synkope och smärta i bröstet, vilket kan tyda på en hjärtarytmi.

Enheten har inte testats specifikt för pediatrisk användning.

Möjliga risker förknippade med implantation av den införbara hjärtmonitorn Reveal LINQ omfattar, men begränsas inte till, infektion vid införingsstället, migrering av enheten, erosion av enheten genom huden och/eller överkänslighet mot enhetens material.

Den införbara hjärtmonitorn Reveal LINQ förskrivs av läkare. Denna behandling lämpar sig inte för alla. Prata med din läkare för att se om den är lämplig för dig. Din läkare ska diskutera alla potentiella fördelar och risker med dig. Även om många patienter hjälps av denna behandling är det möjligt att resultaten varierar. För mer information ber vi dig kontakta Medtronic via BeConnected, 00800-266-632-82, svensktalande personal, måndag- fredag 9:00-17:00 eller besöka Medtronic-webbplatsen på www.medtronic.com

SYMTOMAKTIVATOR 

Den symtomaktivatorn är avsedd att användas självständigt av patienter som inte befinner sig på sjukhus. Symtomaktivatorn aktiverar datahanteringsfunktionen i den införbara hjärtmonitorn Reveal för att starta registreringen av hjärthändelsedata i den implanterade enhetens minne.

Användning av symtomaktivatorn nära källor till elektromagnetisk störning, som mobiltelefoner, datorskärmar osv., kan påverka den här enhetens funktion negativt.

Hemmonitorn MyCareLink från Medtronic

Hemmonitorn MyCareLink™ från Medtronic är en receptbelagd produkt som är indicerad för användning vid överföring av patientdata från vissa implanterbara hjärtenheter från Medtronic baserat på läkares anvisningar och enligt beskrivningen i produktmanualen. Överföringarna från hemmonitorn MyCareLink till CareLink™-nätverket förutsätter tillgång till ett mobilnät. Hemmonitorn MyCareLink måste vara påslagen och inom enhetens räckvidd för att ta emot data genom trådlös överföring från den implanterade enheten. Produkten ersätter inte adekvat medicinsk vård i en akut situation och ska endast användas enligt läkarens anvisingar.

Medtronic CareLink™-tjänsten förskrivs av läkare. Den här tjänsten passar inte alla. Prata med din läkare för att se om den är lämplig för dig. Din läkare ska diskutera alla potentiella fördelar och risker med dig. Även om många patienter hjälps av den här tjänsten, är det möjligt att resultaten varierar. För mer information ber vi dig kontakta Medtronic via BeConnected, 00800-266-632-82, svensktalande personal, måndag- fredag 9:00-17:00 eller besöka Medtronic-webbplatsen på www.medtronic.com

Den införbara hjärtmonitorn Reveal XT

Den införbara hjärtmonitorn Reveal™ XT är ett implanterbart, patientaktiverat och automatiskt aktiverat monitoreringssystem som registrerar subkutant EKG och är indicerat i följande fall:

  • patienter med kliniska syndrom eller situationer med ökad risk för hjärtarytmier
  • patienter som upplever övergående symtom såsom yrsel, hjärtklappning, synkope och smärta i bröstet, vilket kan tyda på en hjärtarytmi

Möjliga risker förknippade med implantation av den införbara hjärtmonitorn Reveal XT omfattar, men begränsas inte till, infektion vid införingsstället, migrering av enheten, erosion av enheten genom huden och/eller överkänslighet mot enhetens material.

Behandling med den införbara hjärtmonitorn Reveal XT förskrivs av läkare. Denna behandling lämpar sig inte för alla. Prata med din läkare för att se om den är lämplig för dig. Din läkare ska diskutera alla potentiella fördelar och risker med dig. Även om många patienter hjälps av denna behandling är det möjligt att resultaten varierar. För mer information ber vi dig kontakta Medtronic via BeConnected, 00800-266-632-82, svensktalande personal, måndag- fredag 9:00-17:00 eller besöka Medtronic-webbplatsen på www.medtronic.com

™Tredje parters märken är varumärken som tillhör sina respektive innehavare. Alla andra märken är varumärken som tillhör ett Medtronic-företag.

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc., och är registrerade i USA och i andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc.

Ordmärket och logotyperna för Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Medtronic sker enligt licens.