BILLS HISTORIA HJÄRTMONITORERING VID OFÖRKLARLIG STROKE

Hitta svaren med Reveal LINQ™ ICM

HISTORIEN OM BILLS OFÖRKLARLIGA STROKE

Bill har varit aktiv i hela sitt liv. Han tillbringade 31 år inom flygvapnet där han jobbade med frakt- och passagerarservice innan han blev pastor och ägnade sig åt annat. Med fem barn och åtta barnbarn är det alltid fullt upp – från lövräfsning till cykellagning till basketmatcher.

Det fanns inga tecken på sjukdom – bortsett från lite trötthet – innan han kollapsade en morgon på grund av en massiv stroke.

”Inga som helst varningstecken”, säger Bill.

”Vi hade varit ute på promenad, han skulle gå på toa och jag hörde saker som föll”, minns Donna, Bills fru sedan 47 år tillbaka. ”Jag hittade honom på golvet, medvetslös. Han kunde varken prata eller röra på sig.”

Förmaksflimmer och stroke

När Bill hade stabiliserats på sjukhuset bestämde sig vårdteamet för att ta reda på orsaken till stroken.

”En av huvudorsakerna till stroke är förmaksflimmer”, säger dr Gary Boliek, kardiolog vid Baptist Health i Lexington, Ky, USA. ”Ibland kan patienterna känna av symtom som att hjärtat rusar oregelbundet. Men många gånger passerar förmaksflimret obemärkt förbi.”

Förmaksflimmer är ett vanligt förekommande tillstånd som innebär att hjärtats övre rum, förmaken, slår väldigt snabbt och oregelbundet. Då kan hjärtat inte pumpa ut blodet effektivt till resten av kroppen. Förmaksflimmer ökar risken för stroke med mer än 5 gånger,1 men missas ofta eftersom det kan uppträda sällan eller utan några symtom.

En hjärtmonitor skulle kunna fastställa om Bill drabbats av hjärtarytmi. Det finns många typer av hjärtmonitorer, som skiljer sig åt vad gäller hur länge de kan användas och hur informationen samlas in. En typ av monitor registrerar hjärtaktivitet i upp till två dagar. En annan kan bäras i upp till 30 dagar.

En stor studie visade att för många patienter som drabbats av oförklarlig stroke, så kallad kryptogen stroke, kunde det ta över 80 dagar innan något förmaksflimmer observerades, eftersom episoderna uppträdde sällan och ofta utan några symtom.2

Reveal LINQ ICM

Bills läkare beslutade att sätta in det införbara hjärtmonitoreringssystemet (ICM) Reveal LINQ, en hjärtmonitor som detekterar problem dygnet runt, alla dagar i veckan, i upp till tre år. Monitorn är konstruerad i miniatyrformat, inte större än en tredjedels AAA-batteri, och implanteras under huden. Data från enheten skickas automatiskt till läkaren.

Det tog åtta månader innan Bill drabbades av en till episod, och Reveal LINQ ICM detekterade förmaksflimmer. Baserat på den här informationen förskrev Bills läkare blodförtunnande medel, så att förmaksflimret inte skulle orsaka ännu en stroke.

”Om vi inte hade implanterat den kontinuerliga monitorn skulle vi nog inte ha upptäckt hans förmaksflimmer”, säger dr Curtis Given, neurokirurg vid Baptist Health. ”Utan [monitor] skulle vi kanske ha skickat hem honom med ett par aspirin, som inte gett något skydd mot framtida stroke.”

Bild av Reveal LINQ-patienten Bill

Hylla livet

Sedan han drabbades av stroke har Bill firat sin 80-årsdag och återgått till att hjälpa Donna hemma, med att dammsuga, plocka ur diskmaskinen, tvätta, kratta trädgården och laga hushållsapparater.

”Han gör det mesta som han gjorde tidigare, ibland mer”, säger Donna. Hon vet också hur viktigt det är att reagera snabbt. ”Se till att få hjälp snabbt, vare sig du vet att det rör sig om en stroke eller inte”, säger hon.

Bill är glad att vara tillbaka igen. ”Jag kunde bara inte föreställa mig att inte längre klara av sådant jag alltid har hållit på med, förstår du?”, säger han. ”Nu kan jag mer eller mindre göra allt jag vill eller måste.”

Den här historien speglar en persons individuella upplevelse. Inte alla personer kommer att få samma resultat. Tala med din läkare om vilka behandlingsalternativ du har.

1

Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB. Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke. The Framingham Study. Stroke. August 1991;22(8):983-988. 

2

Sanna T, Diener HC. Passman RS. Et al. Cryptogenic Stroke and Underlying Atrial Fibrillation (CRYSTAL AF). N Engl J Med. June 26, 2014;370(26):2478-2486.