Två kvinnor på stranden

RESURSER OCH SUPPORT HJÄRTMONITORERING

Information för bättre förståelse

PATIENTUTBILDNING HJÄLPMEDEL OCH RESURSER

Medtronic vill ge dig den information du behöver för att kunna fatta välgrundade beslut om din vård.

HITTA RESURSER

PRODUKT SUPPORT

Vi tillhandahåller särskild patientsupport för våra hjärtmonitoreringssystem.

FÅ SUPPORT
Grandfather Smiling Rocks