Detta kommer att spela en video - LINQ II ICM med de två monitoreringsalternativen, mobilappen MyCareLink Heart och hemmonitorn MyCareLink Relay

LINQ II™ Införbart hjärtmonitoreringssystem (ICM)

Håll kontakten med läkaren med en mer exakt och personanpassad hjärtmonitor.
Hämta broschyr om LINQ II

Varför långtidsmonitorering kan vara rätt för dig

Korrekt information är nyckeln till bättre vård.

Oregelbundna hjärtslag förekommer kanske bara då och då, vilket kan göra det svårt att upptäcka och behandla den bakomliggande orsaken. Med kontinuerlig och långvarig hjärtmonitorering kan läkaren få information om ditt hjärta som hjälper honom eller henne att hitta rätt svar för dig.

LINQ II-systemet omfattar

 1. en liten införbar hjärtmonitor (ICM) som placeras precis under huden under ett minimalinvasivt ingrepp
 2. antingen en smartphone-/surfplatteapp eller en hemmonitor som samlar in hjärtrytmdata från ICM och skickar dessa data till din läkare

Fördelar för patienten

 • Korrekt: Världens mest exakta ICM1–4
 • Livslängd: Detekterar onormala hjärtrytmer i 4,5 år*5
 • Diskret: Inte synlig hos de flesta patienter
 • Bärbar: Mobilappen MyCareLink Heart™ följer med dig vart du än går (förutsatt att mobil- eller Wi-Fi-nät är tillgängliga)
 • MR-kompatibel: Säker för MR vid 1,5 T och 3,0 T utan att du behöver vänta efter att enheten har förts in5,6

Nominella inställningar.
† Se patientmanualen för mer information.

Alternativ för hjärtmonitorering som passar din livsstil

Bild av iPhone med mobilappen MyCareLink Heart mot blå gradientbakgrund

MyCareLink Heart™ 

Mobilapp

Mer information
Hemmonitorn MyCareLink Relay mot blå gradientbakgrund

MyCareLink Relay™ 

Hemmonitor

Visa mer

Hur LINQ II-systemet fungerar med mobilappen MyCareLink Heart 

Använd din smartphone för att automatiskt överföra information via mobilappen MyCareLink Heart, även utanför hemmet.‡§

‡ Besök MCLHeart.com för en lista över kompatibla smartphones och surfplattor.
§ Patienter måste hålla sin smartphone eller surfplatta uppdaterad för att kunna använda appen.

 

LINQ II ICM med blå låsikon och Bluetooth-symbol mot vit bakgrund

LINQ II ICM 
Dina LINQ II-data skyddas genom kryptering från slutpunkt till slutpunkt

Mobilappen MyCareLink Heart på iPhone mot vit bakgrund

Din mobila enhet

Blå Wi-Fi-symbol bredvid en blå låssymbol mot vit bakgrund

Mobildata eller Wi-Fi

CareLink-nätverksskärm på en stationär iMac-dator

Din klinik

När LINQ II ICM-enheten har förts in behöver du bara göra följande:

 • Besök MCLHeart.com för en lista över kompatibla enheter.
 • Se till att din smartphone är ansluten till ett Wi-Fi- eller mobilnät.
 • Öppna mobilappen MyCareLink Heart i bakgrunden eller förgrunden.
 • Håll den mobila enheten och programvaran uppdaterade för att förbli ansluten till kliniken.
Skärm för nedladdning av mobilappen MyCareLink Heart på iPhone

Ladda ned mobilappen MyCareLink Heart från MCLHeart.com eller Apple®- eller Google Play™-appbutiken.

Markera symtom när du känner av dem||: Läkaren kan välja att lägga till valfri symtommarkering i din LINQ II ICM om du får mobilappen MyCareLink Heart.

Symtommarkering innebär följande:

 • Hjälper din läkare att jämföra hjärtrytmdata med de markerade symtomen.
 • Skickar den här informationen till din klinik nästa gång appen synkroniseras.

|| Om det förskrivs av läkare.

 

Ett annat monitoreringsalternativ är hemmonitorn MyCareLink Relay

Hemmonitorn MyCareLink Relay är utformad för användning vid sängen. MyCareLink Relay har ungefär samma funktion som appen, och överför automatiskt information till CareLink™-nätverket (förutsatt att en Wi-Fi- eller mobilanslutning finns tillgänglig).

LINQ II ICM-grafik med blå låsikon och Bluetooth-ikon som visar kryptering från slutpunkt till slutpunkt

LINQ II ICM 
Dina LINQ II-data skyddas genom kryptering från slutpunkt till slutpunkt

Hemmonitorn MyCareLink Relay mot vit bakgrund

Hemmonitorn
MyCareLink Relay

Blå Wi-Fi-symbol bredvid en blå låssymbol

Mobildata eller Wi-Fi

Bild av CareLink-nätverksskärmen på en stationär dator

Din klinik

När LINQ II ICM-enheten har förts in behöver du bara göra följande:

 • Se till att hemmonitorn är ansluten och påslagen inom 3 m från platsen där du sover.
 • Se till att hemmonitorn är placerad där mobiltäckning eller Wi-Fi-anslutning finns.

Din läkare kan välja att lägga till en valfri symtomaktivator för LINQ II ICM om du får hemmonitorn MyCareLink Relay. Symtomaktivatorn fyller följande funktioner:

 • Hjälper din läkare att jämföra hjärtrytmdata med de markerade symtomen.
 • Skickar den här informationen till din hemmonitor vid nästa automatiska överföring.
Symtomaktivator mot vit bakgrund

Hemmonitorn MyCareLink Relay - (03:42)

Titta på den här videon för mer information om hemmonitorn MyCareLink Relay.
Mer information (se mer) Se mindre

Hur du ansluter MyCareLink Relay till Wi-Fi - (02:49)

Titta på den här videon för information om hur du ansluter MyCareLink Relay till Wi-Fi.
Mer information (se mer) Se mindre

Kom igång med din LINQ II ICM-ENHET

Hämta broschyr

Patientsupport

Specialister inom patientservice kan nås på telefon mellan 07:00 och 19:00 CT, måndag–fredag.

1-800-551-5544

*

Nominal settings.

See patient manual for additional information.

Please visit MCLHeart.com for a list of compatible smartphones and tablets.

§

Patients must keep their smartphone or tablet up to date to use the app.

||

If prescribed by physician.

Referenser

1

Nölker G, Mayer J, Boldt LH, et al. Performance of an Implantable Cardiac Monitor to Detect Atrial Fibrillation: Results of the DETECT AF Study. J Cardiovasc Electrophysiol. December 2016;27(12):1403-1410.

2

Confirm Rx™ ICM DM3500 FDA Clearance Letter. 2017.

3

BIOTRONIK BioMonitor 2 Technical Manual. 2017.

4

Pürerfellner H, Sanders P, Sarkar S, et al. Adapting detection sensitivity based on evidence of irregular sinus arrhythmia to improve atrial fibrillation detection in insertable cardiac monitors. Europace. November 1, 2018;20(FI_3):f321-f328.

5

LINQ II LNQ22 ICM Clinician Manual. M974764A001D.

6

LINQ II LNQ22 Insertable Cardiac Monitor MRI Technical Manual.

™Tredje parters märken är varumärken som tillhör sina respektive innehavare. Alla andra märken är varumärken som tillhör ett Medtronic-företag.

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc., och är registrerade i USA och i andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc.

Ordmärket och logotyperna för Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Medtronic sker enligt licens.

Android-plattformen och Google Play-butiken är varumärken som tillhör Google LLC. Android är ett varumärke som tillhör Google LLC.