Far och dotter som går på en brygga vid sjön

Mer information om Tillstånd som kan kräva Hjärtmonitorering

Kunskap är nyckeln till att hitta svar.

Förstå möjliga hjärttillstånd

Korrekt information är nyckeln till god diagnostik och omhändertagande. Kontinuerlig hjärtmonitorering ger läkaren viktig information om din hälsa som hjälper honom eller henne att ställa rätt diagnos och behandla bakomliggande hjärttillstånd.

Hjärtmonitorering används ofta för att diagnostisera eller behandla följande tillstånd:

Oförklarlig svimning

Svimning är ett vanligt problem och ligger bakom 740 000 akutmottagningsbesök i USA varje år.1 Hälften av patienterna som skrivs in på sjukhus åker därifrån utan diagnos.2 Man kan svimma av många olika skäl, men bakomliggande hjärtsjukdom är ett av dem.

Hjärtklappning

Hjärtklappning är relativt vanligt och står för 16 % av symtomen som gör att patienter besöker vårdcentralen.3–5 Oftast är den helt ofarlig, men hjärtklappning kan också vara ett tecken på allvarligare hjärtsjukdom.

Förmaksflimmer

Förmaksflimmer är ett vanligt förekommande tillstånd som innebär att hjärtats övre rum slår väldigt snabbt och oregelbundet. Då kan hjärtat inte pumpa ut blodet effektivt till resten av kroppen. Om det inte behandlas kan det leda till stroke.

Behandla förmaksflimmer

Om du har, eller läkaren misstänker, förmaksflimmer kan hjärtmonitorering behövas för att fastställa hur ofta och hur länge episoderna uppträder. Ibland uppträder förmaksflimret så sällan att mer långvarig monitorering krävs, och i vissa fall kan läkaren också vilja ta reda på hur effektivt olika behandlingar håller förmaksflimret under kontroll.

Oförklarlig stroke

Stroke uppstår när ett blodkärl i hjärnan plötsligt blockeras eller brister, vilket leder till att hjärnvävnaden skadas. Stroke är oftast resultatet av en blockering, t.ex. en blodpropp. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. En oförklarlig (kryptogen) stroke är en stroke av okänd orsak, som kräver närmare efterforskningar.

Referenser

1

Sun BC, Emond JA, Camargo CA Jr. Inconsistent electrocardiographic testing for syncope in United States emergency departments. Am J Cardiol. May 15, 2004;93(10):1306-1308.

2

Mendu ML, McAvay G, Lampert R, Stoehr J, Tinetti ME. Yield of diagnostic tests in evaluating syncopal episodes in older patients. Arch Intern Med. July 27, 2009;169(14):1299-1305.

3

Mayou R. Chest pain, palpitations and panic. J Psychosom Res. January 1998;44:53-70.

4

Kroenke K, Arringon ME, Mangelsdroff AD. The prevalence of symptoms in medical outpatients and the adequacy of therapy. Arch Intern Med. August 1990;150:1685-1689.

5

Knudson MP. The natural history of palpitations in a family practice. J Fam Pract. April 1987;24:357-360.