Dixies berättelse Sakroiliakaledfusion

FRÅN RUTA ETT TILL ATT KUNNA DANSA

Dixie har SI-fusionssystemet Rialto

Under flera år stod Dixie ut med svåra smärtor i ljumsken, utsidan av höftleden och i mitten av ena skinkan, samt värkande ben. Detta innebar att hon inte kunde dansa squaredans, en hobby som hon alltid älskat.  Efter SI-ledfusion med SI-fusionssystemet RialtoTM kunde Dixie inte bara fungera igen. ”Jag har sakta kunnat återgå till squaredans utan att det gör ont efteråt.”

ATT LEVA MED DYSFUNKTION I SAKROILIAKALEDEN

Under flera år hade Dixie svåra smärtor i den vänstra ljumsken, utsidan av höftleden och mitt i den vänstra skinkan, samt ont i ena benet. Det var omöjligt att stå eller gå under en längre tid. Smärtan var så allvarlig att många hushållssysslor var omöjliga för Dixie att utföra i flera år.

På jakt efter smärtlindring provade Dixie många olika icke-kirurgiska behandlingar: kiropraktorbehandling, massagebehandling, fysioterapi och akupunktur. Hon använde även TENS-enheter och tog narkotiska läkemedel för smärtlindring. Epiduralinjektioner gav smärtlindring endast i en månad. Trots alla dessa behandlingar kom smärtan alltid tillbaka. Så småningom fick Dixie diagnosen dysfunktion i sakroiliakaleden.

En smärtläkare remitterade Dixie till dr William Rosenberg, en kirurg i Kansas City, Missouri, för att diskutera operation med SI-ledfusion. I maj 2012 stelopererades den vänstra SI-leden med den transgluteala metoden. Dixie upplevde en viss smärtlindring under de två första veckorna men på grund av den kirurgiska metod som användes var hon tvungen att använda en rullator i en till två månader innan hon kunde börja viktbelasta.  ”Det tog väldigt lång tid innan jag kunde gå några längre avstånd alls, förmodligen tre till fyra månader.”

Några år senare började Dixie få ont i sin högra SI-led. Smärtan blev svår i januari 2016 och fortsatte att förvärras så att allt gjorde ont, särskilt att ligga ner eller sova.  Dixie beslutade sig för att kontakta dr Rosenberg om smärtan i den högra SI-leden.  På grund av framsteg inom både teknik och kirurgiska metoder stelopererade dr Rosenberg den högra SI-leden med SI-fusionssystemet Rialto.

”TVÅ VECKOR EFTER INGREPPET KUNDE JAG GÅ DRYGT EN OCH EN HALV KILOMETER!”

Den svåra smärtan är borta, säger Dixie. ”Jag kan röra mig och utföra hushållssysslor utan att varje steg gör extremt ont.” 

Denna berättelse speglar en persons erfarenhet av SI-fusionssystemet Rialto. Alla personer kommer inte att få samma resultat. Prata med din läkare om dina behandlingsalternativ. Några risker med SI-ledkirurgi innefattar ofullständig smärtlindring, skador på nervrötter, infektion och komplikationer med utrustningen. De flesta av dessa komplikationer kan behandlas när de upptäcks, men ibland krävs en längre inläggning på sjukhus eller återhämtningsperiod, extra läkemedel och ibland till och med ytterligare kirurgi.