Evaluatie en proefbehandeling

In tegenstelling tot veel andere behandelingen of operaties voor chronische pijn, kunt u de gerichte geneesmiddeltoediening* uitproberen en ervaren of uw pijn verlicht wordt, voordat u definitief kiest voor een medicijnpomp. Een proefbehandeling (ook wel screening genoemd) dient als tijdelijke evaluatieperiode.

Bij kankerpijn kan er ook voor gekozen worden om direct een permanente pomp te implanteren zonder proefbehandeling.

Als de proefbehandeling geslaagd is en uw pijn voldoende op de gerichte toediening van geneesmiddelen* reageert, kunt u kiezen voor implantatie van de permanente medicijnpomp en bijbehorende katheter. De proefbehandeling is geslaagd als de therapie aan uw doelen en verwachtingen voldeed.

Bij de proefbehandeling:

 • kijken u en uw arts hoe u op de medicatie* reageert;
 • lijkt het effect op dat van een implanteerbare medicijnpomp.

De proefbehandeling wordt meestal uitgevoerd in een ziekenhuis, maar kan onder bepaalde omstandigheden ook op locatie (bijvoorbeeld een verzorgingshuis) gedaan worden. Na de proefbehandeling bespreekt uw arts uw ervaringen met u en beslist u samen of een permanente medicijnpomp geschikt is voor u.

Twee soorten proefbehandelingen

Er bestaan twee soorten proefbehandelingen. Uw arts zal u vertellen welke methode het meest geschikt is voor uw situatie en wat de risico's van de proefbehandeling zijn.

 • Injectiemethode – Bij deze procedure wordt er door middel van één of meerdere injecties een kleine hoeveelheid medicatie in de ruimte rond het ruggenmerg (intrathecale ruimte) ingespoten.
 • Continue infusie – Er wordt een katheter ingebracht in de intrathecale ruimte, die vervolgens wordt aangesloten op een externe medicijnpomp. Dit type proefbehandeling duurt meestal meerdere dagen tot enkele weken.

Tijdens de proefbehandeling kunnen er complicaties optreden, zoals bloedingen, infectie, hoofdpijn en bijwerkingen door het geneesmiddel. Het kan ook gebeuren dat de katheter verplaatst moet worden. U mag geen proefbehandeling ondergaan als u op dat moment een actieve infectie heeft of als u allergisch bent voor de medicatie* die bij de proefbehandeling gebruikt wordt.

Na de ingreep

Na de ingreep wordt u naar een uitslaapkamer gebracht. U ervaart mogelijk enig ongemak in het gebied op uw rug waar de incisie is gemaakt of de injectie is gegeven. Dit is tijdelijk en gaat in de uren en dagen na de ingreep over.

Proefbehandeling met behulp van de injectiemethode:

Bespreek uw reactie op de proefbehandeling met uw arts voordat u naar huis gaat. Uw arts zal u vragen:

 • of de pijn is afgenomen;
 • of u last heeft van enig ongemak.

Proefbehandeling met behulp van continue infusie:

Bespreek de volgende zaken over het tijdelijke systeem met uw arts:

 • het gebruik van de externe medicijnpomp;
 • de verzorging van het gebied rond de katheter als u thuis bent;
 • activiteiten en bewegingen die u tijdens de proefbehandeling moet vermijden.

Als u zich tijdens de continue infusie niet prettig voelt, kan de tijdelijke katheter verwijderd worden.

Na de proefbehandeling

Aan het einde van de proefbehandeling, als u een continue infusie onderging, zal de arts:

 • de tijdelijke katheter verwijderen. In sommige gevallen wordt direct een katheter geplaatst die geschikt is voor koppeling aan de definitieve pomp en in het lichaam kan blijven.
 • uw ervaring tijdens de proefbehandeling met u bespreken;
 • u vragen of u tevreden was over wat u voelde;
 • u helpen om te bepalen of u moet doorgaan met de implantatie.

U kunt uw ervaring met de gerichte geneesmiddeltoediening* bijvoorbeeld evalueren door te vergelijken welke activiteiten u vóór en tijdens de proefbehandeling kon doen.

Als u beslist verder te gaan met de gerichte toediening van geneesmiddelen*, is er mogelijk een wachttijd tussen de proefbehandeling en de implantatie. Dit verschilt per ziekenhuis.

breng uw pijn onder controle en de lach weer terug op uw gezicht brochure
 

DOWNLOAD HIER
implanteerbare medicijnpomp bij kankerpijn - patientenbrochure

Meer video's, brochures en handleidingen om te downloaden

MEER DOWNLOADS

* Wanneer we het hebben over pijnmedicatie via de pomp of gerichte (intrathecale) geneesmiddeltoediening, bedoelen we pijnmedicatie (bijvoorbeeld morfine of ziconotide) die wordt toegediend door een intrathecale medicijnpomp. Medtronic levert alleen de intrathecale medicijnpomp en de katheter; de intrathecale pijnmedicatie wordt geleverd door een extern bedrijf.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.