Vrouw die schildert

Behandelings-opties voor onbeheersbare pijn bij kanker

Chronische pijn bij kanker

Pijn als gevolg van kanker wordt in eerste instantie vaak behandeld met vrij verkrijgbare pijnstillers (paracetamol en ibuprofen) en pijnverlichtende technieken zoals ontspanningsmethodes en beweging. Deze werken vaak onvoldoende, maar patiënten gaan er toch maar mee door. In een volgende fase krijgen ze zwaardere medicatie (morfineachtige geneesmiddelen – opioïden). Soms verlichten deze de pijn nog steeds niet of veroorzaken ze onverdraagzame bijwerkingen zoals misselijkheid, verwardheid, sufheid en verstopping.

Er is echter een behandeling die uw pijn kan verlichten zonder ondraaglijke bijwerkingen. Gerichte toediening van een geneesmiddel via een medicijnpomp is erop gericht onbeheersbare pijn bij kanker te verminderen en tevens de bijwerkingen te minimaliseren.1,2

De keuze voor een bepaalde behandeling van uw pijn hangt af van uw specifieke behoeften, bijvoorbeeld het soort pijn en de hevigheid ervan, en hoe u reageert op de pijnbehandeling. Niet alle behandelingen kunnen worden ingezet bij uw type pijn.

Er zijn onder andere de volgende behandelingen:

Behandelingen zonder geneesmiddelen

Technieken zoals ontspanningsmethodes, biofeedback, beelden, hypnose, acupunctuur, beweging en psychologische begeleiding helpen veel mensen om hun pijnmedicatie te beperken. Uw arts kan u helpen om in contact te komen met zorgverleners die ervaring hebben met deze technieken.


Medicatie in tabletvorm (geen opioïden)

Artsen proberen vaak eerst via de mond in te nemen geneesmiddelen in tabletvorm (oraal) die geen morfine of morfineachtige stoffen (opioïden of opiaten) bevatten. Dit zijn de vrij verkrijgbare pijnstillers zoals paracetamol en niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID's) zoals ibuprofen.


Gecombineerde medicatie in tabletvorm
(met opioïden)

Een combinatietherapie van vrij verkrijgbare pijnstillers en op recept geleverde morfineachtige geneesmiddelen (opioïden) wordt meestal voorgeschreven voor gematigde pijn die af en toe optreedt, zoals doorbraakpijnen. De voorgeschreven therapie combineert paracetamol, aspirine of ibuprofen met een opioïde, een morfineachtig geneesmiddel (zoals codeïne, hydrocodon of oxycodon).


Behandeling met systemische opioïden

Systemische opioïden kunnen zowel via de mond (oraal) als met behulp van een injectie in een ader (intraveneus) of onder de huid (subcutaan) toegediend worden. Intraveneuze toediening biedt de snelste manier van pijnverlichting, maar het effect is van korte duur. Langdurende opioïden in tabletvorm hebben het voordeel dat hevige pijn gedurende de hele dag verminderd wordt. Ook morfinepleisters (transdermaal) geven de opioïde langzaam af, waardoor deze de pijn langere tijd verlichten.


Gerichte toediening van een geneesmiddel

Als toediening van medicatie via de mond, huid of injecties niet langer voldoende pijnverlichting biedt, of onverdraagzame bijwerkingen met zich meebrengt, kan uw arts gerichte geneesmiddeltoediening met behulp van een medicijnpomp voorstellen.

In tegenstelling tot pijnmedicatie die via het bloed zijn werk doet, geeft een medicijnpomp het geneesmiddel direct in de met vocht gevulde ruimte rond het ruggenmerg (de intrathecale ruimte) af. Een geïmplanteerde medicijnpomp wordt als langetermijntherapie gezien. Vóór de definitieve toepassing van de therapie kan er eerst een proefbehandeling gedaan worden om te bepalen of de intrathecale toediening van het geneesmiddel uw pijn effectief verlicht. Bij kankerpijn kan er ook voor gekozen worden om direct een permanente pomp te implanteren zonder proefbehandeling.


Radiofrequente ablatie

Radiofrequente (RF-)ablatie is een ingreep die gebruikmaakt van lage wisselstroom om hitte af te geven. Deze hitte wordt via een sonde afgegeven aan de tumor om de kankercellen met opzet uit te drogen en te vernietigen.

Als u uitzaaiingen in uw botten heeft en u voor uw pijn zonder succes (niet effectief of te traag werkend) de gangbare kankertherapieën (o.a. medicatie, chemo- en/of radiotherapie) heeft ondergaan, of als deze behandelingen onacceptable bijwerkingen hadden, dan komt u mogelijk in aanmerking voor OsteoCool™ RF-ablatie.3

OsteoCool™ RF-ablatie is toonaangevende technologie die uw arts in staat stelt om ablatie-energie met de juiste hoeveelheid op de exacte plaats van uw tumor toe te dienen. Het resultaat is voorspelbaar. Tijdens de ingreep circuleert opgepompt water door de sondes om de temperatuur te controleren en schade aan het omringende weefsel te helpen verminderen.


Zenuwblokkade door middel van lokale injecties

Bij deze behandeling voor kankerpijn beschadigd uw arts de zenuw of het zenuwnetwerk met opzet via het inspuiten van een chemische stof (zoals alcohol, fenol of glycerol) of door bevriezing of verhitting om de pijnsignalen tijdelijk te blokkeren.


Neuro-ablatie

Bij neuro-ablatie beschadigt uw arts (meestal door middel van verhitting) de zenuwbanen die de pijnsignalen naar de hersenen doorgeven. Neuro-ablatie, zoals bijvoorbeeld Accurian™ radiofrequente ablatie, is vaak een laatste redmiddel wanneer andere behandelingen niet geholpen hebben.

Referentie

1

Smith TJ, Staats PS, Deer T, Stearns LJ, et al. Randomized clinical trial of an implantable drug delivery (IDDS) system compared with comprehensive medical management (CMM) for refractory cancer pain: impact on pain, drug-related toxicity, and survival. J Clin Oncol. 2002;20(19):4040-4049.

2

Smith TJ, Coyne PJ. Implantable drug delivery systems (IDDS) after failure of comprehensive medical management (CMM) can palliate symptoms in the most refractory cancer pain patients. J Pall Med. 2005;8(4):736-742.

3

Sabharwal T, et al. Image-guided ablation therapy of bone tumors. Semin Ultrasound CT MR 2009;30:78–90.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.