Kanal ortaklarımızın uyum gerekliliklerini yerine getirmesine yardımcı olmak amacıyla kullanımları için bazı referans belgeleri, araçlar ve modeller temin ediyoruz. Bu belgelerin bazıları oldukları gibi kullanılabilir iken diğerleri, yerel mevzuatların, düzenlemelerin veya ticari birlikler tarafından oluşturulan kuralların ek olarak getirdiği veya farklı içerikteki şartların bir sonucu olarak, uygun kullanım için bazı değişiklik ve ayarlamalara ihtiyaç duyabilir. Son olarak, diğer belgelerin her dağıtıcının faaliyet alanı ile ilgili olmaması mümkündür.

Değişikliğin gerekli olduğu durumlarda, dağıtıcıların bu modelleri düzenli kullanıma sokmadan önce, yasal danışmanları ile birlikte gözden geçirmesi gerekebilir.

- (02:05)

Medtronic ayrıca küresel tıbbi teknoloji tedarik zincirindeki tüm kuruluşlar tarafından kullanılmak üzere kapsamlı bir Global Distribütör Uyumluluk Araç Seti (“GDC Araç Seti”) oluşturmak için AdvaMed ve diğer üye şirketlerle ortaklık kurmuştur. GDC Toolkit'in 50'den fazla uyumluluk varlığı, eğitim slaytları, uyumluluk formları, iletişim şablonları, bilgi grafikleri ve daha fazlasını içerir ve Küresel Uyumluluğun Altı Temel Alanına yayılır. Son derece özelleştirilebilir ve nötr markalıdır, bu nedenle herhangi bir distribütör tarafından kolayca uyarlanabilir. GDC Araç Kitine erişmek için AdvaMed logosuna tıklayın.

GENEL

REFERANS ARAÇLARI & ÖRNEKLER - Kanal ortaklarımızın uyum gerekliliklerini yerine getirmesine yardımcı olmak amacıyla kullanımları için bazı referans belgeleri, araçları ve formları temin ediyoruz

Dağıtıcı Uyum Sunumu - Medtronic uyum ve kalite beklentileri konusunda işyerinde yapılan tartışmalarda, Dağıtıcı sorumlusu tarafından kullanılan slaytlar.

Başa dönüş

KANAL ORTAĞI UYUM POLITIKASI/ DAVRANIŞ KURALLARI

Örnek Davranış Kuralları - Dağıtıcılar bu modeli kurumları için davranış kuralları tasarlamak ve resmen benimsemek için kullanabilirler. Kendi iş modellerine uyarlamak ve yerel mevzuat, düzenlemeler ve ticari birliklere ait kurallara uygunluğun sağlanması için değişiklikler gerekli olabilir. Bu belge dağıtıcının sadece üzerine kendi ismini yazarak, olduğu gibi kullanması için hazırlanmamıştır.

İş Ortakları Uyum Rehberleri (Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler)  - Ayrıntılı uyum rehberlerini içermektedir ve Medtronic tarafından dağıtıcı uyum eğitimi programının parçası olarak kullanımaktadır. Ayrıca dağıtıcılar tarafından kendi çalışanlarının eğitimini yönlendirmek için de kullanılabilir. Aşağıda örnekleri verilen uyuma ilişkin bir çok önemli konuyu içermektedir:

 • Genel ilkeler
 • Çıkar çatışmaları
 • Yemekler, hediyeler ve bağışlar
 • Tıbbi konferanslar, sponsorships and HCP compensation
 • Seyahat acentelerinin ve faaliyet düzenleyicilerinin kullanımı
 • Örnekler, ücretsiz ürünler
 • Klinik Çalışmalar
 • İhalelere katılım

Çıkar Çatışması Beyanı - Halen var olan ya da ortaya çıkması muhtemel olan çıkar çatışmalarının, zamanında ve verimli bir şekilde Medtonic´in bilgisine sunulması amacıyla kullanılan model. Bu belge aynı zamanda sorunun nasıl çözüleceği konusunda alınan kararın belgelendirilmesi için de kullanılır.

Başa Dönüş

EĞITIM

Dağıtıcı İşçi Eğitimi Katılım Formu - Dağıtıcının çalışanlarına uyum konusunda eğitim sağladığını belgelendirmek amacıyla kullanılır.

Başa Dönüş

ALT-DISTRIBÜTÖR KULLANIM BILDIRIMI

Alt dağıtıcıların kullanımı Bildirimi - Dağıtım anlaşmasının yerine getirilmesinin bir gereği olarak kullanılan ya da kullanılacak olan alt dağıtıcılar hakkında Medtronic’i bilgilendirmek amacıyla gönderilen mektup. Bu belge Medtronic dağıtım anlaşması Ek A içinde de mevcuttur.

Due Diligence Quick Check - Dağıtım anlaşmasının yerine getirilmesinde kullanılan ya da kullanılacak olan alt dağıtıcılarla ilgili gerekli özen performansının belgelendirilmesine ilişkin kayıt.

Örnek Davranış Kuralları - Dağıtıcılar bu modeli kurumları için davranış kuralları tasarlamak ve resmen benimsemek için kullanabilirler. Kendi iş modellerine uyarlamak ve yerel mevzuat, düzenlemeler ve ticari birliklere ait kurallara uygunluğun sağlanması için değişiklikler gerekli olabilir. Bu belge dağıtıcının sadece üzerine kendi ismini yazarak, olduğu gibi kullanması için hazırlanmamıştır.

İş Ortakları Uyum Rehberleri (Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler)  - Ayrıntılı uyum rehberlerini içermektedir ve Medtronic tarafından dağıtıcı uyum eğitimi programının parçası olarak kullanımaktadır. Ayrıca dağıtıcılar tarafından kendi çalışanlarının eğitimini yönlendirmek için de kullanılabilir. Aşağıda örnekleri verilen uyuma ilişkin bir çok önemli konuyu içermektedir:

 • Genel ilkeler
 • Çıkar çatışmaları
 • Yemekler, hediyeler ve bağışlar
 • Tıbbi konferanslar, sponsorships and HCP compensation
 • Seyahat acentelerinin ve faaliyet düzenleyicilerinin kullanımı
 • Örnekler, ücretsiz ürünler
 • Klinik Çalışmalar
 • İhalelere katılım

Başa Dönüş

KAYIT TUTULMASI VE DENETİM İLE İŞBİRLİĞİ

Masraf İade Formu - İş seyahatlerinin, toplantıların ve müşteriler veya potensiyel müşterilerle yapılan görüşmelerle ilgili masrafların belgelendirilmesi için kullanılan model. Dağıtıcı yemek, içecekler, konaklama ve ara sıra gerçekleşen eğitim harcamaları gibi işle ilgili harcamalar için harcama sınırları tespit etmelidir.

Örnek Talebi - Kayıtların doğru bir şekilde tutulması ve müşterilere temin edilen örneklerin takip edilmesi için kullanılan form. Örnekler, yerel mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak, çalışma şeklinin değerlendirilmesi amacıyla müşteriye ücretsiz olarak temin edilen gereçler veya malzeme takımlarıdır.

Sağlık Uzmanı İşverenine Yönelik Danışmanlık Anlaşması Bildirim Mektubu - Sağlık uzmanları ile konuşmacı veya danışmanlık hizmeti için sözleşme yapılması ya da kendilerine bir eğitim faaliyeti veya ürün eğitimi için sponsorluk yapılması durumlarında, bilgilendirmek ve işveren anlaşması yapmak için kullanılan mektup modeli.

İş Ortakları Uyum Rehberleri (Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler)  - Ayrıntılı uyum rehberlerini içermektedir ve Medtronic tarafından dağıtıcı uyum eğitimi programının parçası olarak kullanımaktadır. Ayrıca dağıtıcılar tarafından kendi çalışanlarının eğitimini yönlendirmek için de kullanılabilir. Aşağıda örnekleri verilen uyuma ilişkin bir çok önemli konuyu içermektedir:

 • Genel ilkeler
 • Çıkar çatışmaları
 • Yemekler, hediyeler ve bağışlar
 • Tıbbi konferanslar, sponsorships and HCP compensation
 • Seyahat acentelerinin ve faaliyet düzenleyicilerinin kullanımı
 • Örnekler, ücretsiz ürünler
 • Klinik Çalışmalar
 • İhalelere katılım

Sponsorluk Anlaşması - Belirli sponsorluk hakları karşılığında (stant, programlarda ve yaka kartlarında reklam, desteğin tanınması vs.) üçüncü taraf kongrelerine sağlanan desteğin belgelendirilmesi için kullanılan model. Bu kongreler dağıtıcıya Medtronic markasını ve ürünlerini uzman dinleyicilere tanıtma imkanı verir

Başa Dönüş

DÜZENLEYİCİ VE KALİTE GEREKLİLİKLERİ

Kalite Rehberleri - Medtronic dağıtıcılarını ilgilendiren kalite şartlarını ve düzenleyici hükümleri açıklayan sunum. Ürün şikayetleri, ürün kullanımı ve saha düzeltici eylemlerin yanısıra ürünle ilgili şikayetlerin rapor edilmesi için hazırlanmış olan mPXR sitesinin kullanımına yönelik ayrıntılı talimatları da içermektedir.

Başa Dönüş

ÇIKAR ÇATIŞMASI VE DİĞER ESKALASYON GEREKSİNİMLERİ

İş Ortakları Uyum Rehberleri (Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler)  - Ayrıntılı uyum rehberlerini içermektedir ve Medtronic tarafından dağıtıcı uyum eğitimi programının parçası olarak kullanımaktadır. Ayrıca dağıtıcılar tarafından kendi çalışanlarının eğitimini yönlendirmek için de kullanılabilir. Aşağıda örnekleri verilen uyuma ilişkin bir çok önemli konuyu içermektedir:

 • Genel ilkeler
 • Çıkar çatışmaları
 • Yemekler, hediyeler ve bağışlar
 • Tıbbi konferanslar, sponsorships and HCP compensation
 • Seyahat acentelerinin ve faaliyet düzenleyicilerinin kullanımı
 • Örnekler, ücretsiz ürünler
 • Klinik Çalışmalar
 • İhalelere katılım

Çıkar Çatışması Beyanı - Halen var olan ya da ortaya çıkması muhtemel olan çıkar çatışmalarının, zamanında ve verimli bir şekilde Medtonic´in bilgisine sunulması amacıyla kullanılan model. Bu belge aynı zamanda sorunun nasıl çözüleceği konusunda alınan kararın belgelendirilmesi için de kullanılır.

Başa Dönüş